Stichting Willems-Koop
Biddinghuizen

email: secretariaat@willems-koopfonds.nl

fiscaal nummer: 8161.37.511 (ANBI)
KvK: 39071455
Iban: NL49 TRIO 0786 9205 80

Ons schenkingsbudget is helaas niet toereikend om het aantal door ons ondersteunde projecten te kunnen uitbreiden. Hierop kunnen we tot onze spijt geen uitzondering meer maken. Doe a.u.b. geen aanvraag, want het is vergeefse moeite. Met uitzondering van het hieronder gemelde, ivm de Corona-crisis.

 

 

Het bestuur van de Stichting Willems-Koop fonds is zich bewust van de grote impact die de Corona-crisis heeft op kleine gemeenschappen en lokale projecten in ontwikkelingslanden. Daarom is besloten dat er in 2020 en 2021 tijdelijk een uitzondering gemaakt wordt voor nieuwe projectaanvragen die betrekking hebben op noodhulp in verband met Corona.

We willen aanvragers meteen ook met klem attenderen op de mogelijkheid een beroep te doen op het Wilde Ganzen Coronafonds. Werk je met Wilde Ganzen samen of heb je dat in het verleden gedaan? Dan kan je een aanvraag indienen bij het Wilde Ganzen Coronafonds. Als het actieresultaat van je project nog niet volledig binnen is, maar het project kan – eventueel in aangepaste vorm – wel starten, dan is Wilde Ganzen bereid om 100% premie te verstrekken over het actieresultaat ten behoeve van het huidige project. Het door onze stichting toegekende bedrag kan daardoor verdubbeld worden door Wilde Ganzen!

Stichting Willems-Koop fonds wil helpen de gevolgen van het coronavirus in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk te beperken, voor zover onze financiële mogelijkheden daarin voorzien. Het bestuur zal zich inspannen om de besluitvorming over noodaanvragen snel te laten verlopen. Er zal binnen twee weken na de aanvraag een beslissing worden genomen en bij gehonoreerde aanvragen zal direct worden overgegaan tot betaling.

Reacties zijn gesloten.