De doelstelling van de Stichting Willems-Koop is als volgt:

1. De stichting heeft ondermeer ten doel:

  • het lenigen van menselijke nood in de ruimste zin des woords, zowel in financiële als in andere zin, waar ook ter wereld en ongeacht ras, nationaliteit, geloof en/of geslacht;
  • het bevorderen van maatschappij vernieuwende initiatieven, in het bijzonder op de volgende gebieden: onderwijs, cultuur, sociale zorg, duurzame samenlevingsvormen, milieu- en natuurbehoud, mensvriendelijk en milieubewust bouwen, wonen en werken;
  • al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal, al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.