De Stichting Willems-Koop is een vermogensfonds. Het vermogen is grotendeels afkomstig uit donaties gedaan door Hans en Joyce Willems.
Het vermogen is ondergebracht bij de ASN bank en wordt ten dele belegd in ASN aandelenfondsen. Ook zijn rentedragende leningen verstrekt aan projecten die passen binnen de doelstellingen.

Op de pagina schenkingen staan de jaarcijfers vermeld.

Reacties zijn gesloten.